Omri Sivor

Zakladatel a předseda představenstva“Jako zakladatel a předseda představenstva Omri Sivor určuje celkovou investiční strategii společnosti. Od jejího založení v roce 2000 se zabývá jak získáváním prostředků pro investice a vytvářením struktury společnosti, tak vztahy s partnery. Omri Sivor má více než 17 let praxe v oblasti výstavby nemovitostí a přímých investic na trzích střední a východní Evropy. Omri Sivor je držitelem diplomu B.A. v oboru podnikového řízení se specializací na mezinárodní financování.”

Daramis - Omri Sivor

Yariv Ronen

Generální ředitel a partner“Yariv Ronen zastává funkci generálního ředitele skupiny Daramis od roku 2005. V této funkci řídí celkový chod, financování a správu všech aktiv v rámci skupiny Daramis. V roce 2008 se stal partnerem a podílovým spoluvlastníkem skupiny Daramis. Yariv Ronen má titul magistra v oboru Ekologické inženýrství.“

Daramis - Yariv Ronen

Martin Vachek

Výkonný ředitel | Daramis Management“Martin Vachek působí ve skupině Daramis od roku 2013 a od roku 2016 zastává funkci výkonného ředitele. Předtím působil 9 let jako ředitel prodeje a marketingu pro Lighthouse Group Czech Republic. Martin Vachek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a práva na univerzitě v Nancy ve Francii.”

Daramis - Martin Vachek

Dušan Krajča

Hlavní inženýr“Dušan Krajča má na starosti celý proces výstavby projektu od přípravných fází až po dokončení projektu a předání stavby. Předtím, než nastoupil do skupiny Daramis v roce 2005, pracoval řadu let pro významné stavební společnosti v České republice, na Slovensku a v Mexiku.”

Daramis - Dušan Krajča