Vážení klienti, dle aktuálního nařízení vlády máme zavřené Klientské centrum Daramis v ulici Jankovcova 14/1595, Praha 7 na dobu neurčitou.
V případě dotazu se obracejte na zelenou linku 800 226 223 nebo nám napište na office@daramis.com. Děkujeme za pochopení.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(FOR ENGLISH PLEASE SEE BELOW)

ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: a) zákonnost, korektnost a transparentnost; b) účelové omezení; c) minimalizace údajů; d) přesnost; e) omezení uložení; f) integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost). Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme.

Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Daramis Management s.r.o. shromažďuje různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

 

OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní adresy, rodné číslo, datum narození, rodinný stav shromažďujeme za účelem smluvního vztahu po dobu 20ti let

OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍCÍCH

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje) shromažďujeme za účelem nabídek naší společnosti po dobu 5ti let. Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv odvolat

NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA

Na naší webové stránce sbíráme osobní údaje o potenciálních zákaznících – vyplněním formuláře, dále používáme cookies a sběr dat pro remarketing – více na: Informace o cookies https://policies.google.com/technologies/cookies

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. Sdílíme jen nezbytné osobní údaje s: 

DODAVATELI KLIENTSKÝCH ZMĚN a to v případě, že pracují na Vaší zakázce. Jste-li naším klientem jejich aktuální seznam Vám rádi poskytneme.

HYPOSERVISEM a to v případě, že financuje Vaši zakázku.

FINANČNÍM ÚŘADEM

INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY

Daramis Management s.r.o. osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejich zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

S VAŠÍM SVOLENÍM

Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami (jinými, než je uvedeno výše, například: komerční pojišťovny). V takových případech, pokud to nařizuje zákon, vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoliv neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. Nastanou však případy, kdy budeme muset osobní údaje převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), provedeme náležitá opatření k tomu, aby byly vaše osobní údaje patřičně chráněny. Takové kroky většinou znamenají kontrolu způsobů zabezpečení údajů příjemců.

ÚDAJE O DĚTECH

Všeobecně platí, že osobní údaje o dětech neshromažďujeme.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V případě potřeby uplatnění Vašich práv se obracejte na kontakt viz níže.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

VYMAZÁNÍ INFORMACÍ

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.  Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

ÚPRAVY ZÁSAD

Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Daramis Management s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Praha 7, Holešovice, PSČ 170 00,

IČO:262 05 882, spol. je zapsána do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79631

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:

gdpr@daramis.com

Soubory cookies

Soubory cookies se na těchto stránkách používají způsobem, který nenarušuje soukromí uživatele služeb. Například se používají pro účely měření a výzkumu k určení druhu a objemu využívání internetových stránek. Soubory cookies se mohou rovněž používat v rámci přímého marketingu cíleného na firmy nebo k marketingu vycházejícímu ze seznamů uživatelů či k opětovnému marketingu. Cílem takového marketingu je poskytování informací o aktuálních službách společnosti těm uživatelům, kteří dříve internetové stránky společnosti navštívili. Neshromažďujeme žádné osobní údaje o uživateli, jako např. e-mailové adresy, telefonní čísla nebo čísla kreditních karet.

Soubory cookies neumožňují přístup k úložišti dat na koncovém zařízení (např. pevný disk) ani kopírování dat z něj. Uživatel může používání souborů cookies zablokovat změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči, ale to může způsobit omezení funkčnosti stránek, a proto tuto volbu nedoporučujeme. Uživatel může soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči rovněž kdykoli smazat.

Společnost Daramis Management shromažďuje a zpracovává osobní údaje k následujícím účelům: kontaktování zákazníků, představování produktů a služeb společnosti Daramis Management (včetně cíleného e-mailového marketingu, internetové inzerce a osobních prodejních telefonátů), získávání a zpracovávání zpětné vazby, poskytování vyžádaných informací a poskytování poptaných či objednaných produktů a služeb společnosti Daramis Management.

Uživatelé mohou být vybráni pro účely marketingu s využitím systémů třetích osob (např. Google) na základě seznamů uživatelů. Marketing vycházející ze seznamů uživatelů využívá seznamů vytvořených pomocí uživatelských souborů cookies používaných na těchto stránkách. Reklamní politika uplatňovaná při marketingu vycházejícím ze seznamů uživatelů zahrnuje i Politiku reklamy vycházející ze zájmů (Interest-Based Advertising Policy) společnosti Google Inc., jejíž nejaktuálnější verze je dostupná na stránkách http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 . Uživatelé si mohou v případě potřeby nastavit parametry marketingu vycházejícího ze seznamů uživatelů na stránkách Your Online Choices (Vaše internetové volby): http://www.youronlinechoices.com/fi . Reklamní nastavení marketingových aktivit zajišťovaných společností Google lze spravovat zde: http://google.com/ads/preferences .

Analytické údaje o stránkách

Tyto internetové stránky využívají analytické údaje o stránkách – např. služby Google Analytics, což je služba poskytování analytických a statistických údajů o internetových stránkách provozovaná společností Google Inc. (dále jen “Google”). Analýza internetových stránek využívá soubory cookies (textové soubory) k vyhodnocování návštěvnosti, budování publika pro retargeting, propojení s účtem AdWords a sbírání údajů o návštěvnících demografické a zájmové povahy daných internetových stránek. Informace vytvořené těmito soubory cookies (např. IP adresy) se přenášejí a ukládají na straně poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb následně využívají tyto informace k tvorbě zpráv a hlášení pro majitele internetových stránek a k nabízení dalších služeb týkajících se aktivity na internetových stránkách a využívání internetu vůbec.

Poskytovatelé služeb mohou přenášet určité údaje třetím osobám v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy tyto třetí osoby zpracovávají informace jejich jménem.

Poskytovatelé služeb nebudou spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, jež mají v držení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat změnou nastavení svého internetového prohlížeče, ale tato volba může omezit některé funkce našich internetových stránek.

Používáním a procházením těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že poskytovatelé služeb analýzy internetových stránek mohou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s touto politikou pro účely zde popsané.

Doplnění

Společnost Daramis Management může tuto strategii upravit či případně změnit, upravit či znemožnit přístup k těmto stránkám nebo k obsahu těchto stránek kdykoli bez předchozího oznámení nebo případně s ním. Datum účinnosti této strategie je pro vaši informaci uvedeno výše. Rozhodne-li se společnost Daramis Management tuto strategii změnit tak, že to povede k zásadním a nepříznivým změnám ve způsobu, jakým společnost Daramis Management  shromažďuje či zpracovává vaše osobní údaje jí sdělené prostřednictvím těchto internetových stránek, umístí oznámení o takových změnách na těchto stránkách.

 

GDPR PRIVACY NOTICE

DEFINITION AND INTERPRETATION OF GDPR PRIVACY NOTICE

Daramis Management s.r.o., with corporate address in Jankovcova 14/1595, 170 00 Prague 7, incorporated with the Municipal Court in Prague, Section C, File 79631, IDN: 262 05 882 agrees to protect the personal data and privacy of the users of its services in compliance with Act No 101/2000 on Personal Data Protection, as amended. Following the effective date of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (“the GDPR”), i.e. after 25 May 2018, the company agrees to protect personal data in compliance with the GDPR.

The purpose of personal data collection concerns either purchase or other relevant agreements already concluded between Clients, as the buyers, and us, as the sellers, or dealings directed towards such a conclusion. The client’s explicit consent is not required for data processing for this purpose. The processing of such data is necessary for the performance of contracts. Equally importantly, an implicit purpose of data processing is also the improvement of our services and timely responses to your requests and requirements.

Equally importantly, an implicit purpose of data processing is also the improvement of our services and timely responses to your requests and requirements.

Daramis Management processes clients’ personal data, on the basis of their voluntary consent, for the following purposes:

  1. a) The creation and management of a client database;
  2. b) The registration and keeping of a user account on the Client Section electronic portal;
  3. c) The contacting of clients for the purpose of satisfaction monitoring;
  4. d) The distribution of commercial communications.

The primary purpose of the processing of these data is to have a possibility to provide you with as much information as possible about matters in which you are really interested.

Where the law on personal data protection categorically requires consent to personal data processing we always explicitly request such consent, i.e., Clients are notified of this fact in advance and have an opportunity to decide whether or not they will voluntarily give their consent.

For the purpose of concluding and performing a contract with the client we process all the data that the client has disclosed or will disclose in connection with a concluded contract or a contract being concluded and that pertain to the subject matter of the contract. These include, without limitation, the following data: the client’s first name and surname, Birth ID Number/date of birth, address of permanent or other residence, telephone number, e-mail address; if applicable, the name and registered office of the sole proprietorship and its registered number; and furthermore, the necessary identifying features of the real estate in question (designation, layout, number of rooms, floor number, the square area, etc.).

By using this website you express your consent to the manner in which we store and use cookies in accordance with the conditions of this policy. For more information please see https://policies.google.com/technologies/cookies

For the purpose of distributing commercial communications and contacting clients for the purpose of satisfaction monitoring, only the most necessary data are processed such as, without limitation, the first name and surname, the address of residence, the e-mail address and the telephone number.

Clients’ personal data are obtained primarily from the clients themselves as part of our actual dealings with them, or when they express their interest in such dealings on the Daramis Management website or on project websites, or in connection with their registering on the Client Section electronic portal.

We process clients’ personal data both manually and also by automated means using appropriate technical and organisational measures to ensure the protection of personal data.

Only our selected employees who need such access for performing their work tasks have access to the personal data collected and stored. These employees have the contractual obligation of confidentiality in respect of information obtained in connection with personal data processing.


Personal data may also be processed using the support and information systems of third parties under the conditions laid down in the law on personal data protection, and law in general, provided that this takes place mainly in respect of marketing and information support. The relationships with third parties so established are always covered by contracts so that the principles of personal data treatment are not breached. In addition, we select our trade partners carefully.

The personal data of the clients who, as the buyers, have concluded with us, as the sellers, a purchase agreement on real estate will further be provided, to the necessary extent, to the relevant facility manager for further processing for the purposes of discharging the obligations under the facility management agreement.

 We process clients’ personal data on the territory of the Czech Republic.

Daramis Management controls and stores personal data only for the period that is necessary for meeting the above purposes, i.e. for the term of the contract and subsequently for five years from the end thereof, or for a period of five years if no contract is concluded.

You can withdraw your consent at any time by sending the withdrawal request via e-mail to gdpr@daramis.com or calling the telephone number 800 226 223, or sending a letter to this effect to the company’s address: Daramis Management s.r.o., Jankovcova 14/1595, 170 00 Praha 7.

Please take note of the fact that under the GDPR, you have the right:

–           to withdraw your consent at any time,

–           to request from us information on your personal data that we are processing,

–           to request from us explanations regarding personal data processing,

–           to request from us access to these data and have them updated or rectified,

–           to request us to erase these personal data,

–           in the event of doubts about compliance with the obligations related to personal data processing you can contact us or the Office for Personal Data Protection.

Cookies

Cookies on this website are used in a manner that does not disrupt the privacy of the service users. They are used, for example, for the purposes of measurement and research to determine the type and volume of interaction with the website. Cookies can also be used as part of direct marketing targeted at firms or marketing based on user lists, or for remarketing. The purpose of such remarketing is to provide information about the company’s current services to the users who have visited the company’s website previously. We do not collect any personal data on the users such as e-mail addresses, telephone numbers or credit card numbers.

Cookies do not allow access to data storage on terminal devices (such as hard disks), nor the copying of data from such devices. Users can block the use of cookies by changing the settings in their internet browser, but this may cause constraints on the operability of the website and we therefore do not recommend this option. Users can also erase cookies in their internet browsers at any time.

Daramis Management collects and processes personal data for the following purposes: contacting customers, presenting Daramis Management products and services (including targeted e-mail marketing, web adverts and personal sales phone calls), obtaining and processing feedback, providing requested information and providing the Daramis Management products and services that have been requested or ordered.

Users can be selected for marketing purposes using systems of third parties (such as Google) on the basis of user lists. Marketing based on user lists uses lists created with the help of user cookies used on this website. The advertising policy followed in marketing based on user lists also includes the Interest-Based Advertising Policy of Google Inc., the most current version of which is available from http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 . In case of need, users can set the parameters of marketing based on user lists on the Your Online Choices pages at  http://www.youronlinechoices.com/fi . The advertising settings of the marketing activities provided by Google can be personalised here:  http://google.com/ads/preferences .

Web analytics

This website uses web analytics such as the Google Analytics service, which is a service that provides analytical and statistical data on websites and is operated by Google Inc. (“Google”). Web analytics uses cookies (text files) to evaluate the visiting rate, to build the audiences for retargeting, to connect to the AdWords account and to collect data of a demographic and interest nature about visitors to the particular website. Information created by these cookies (such as IP addresses) is transmitted to and stored by service providers. These service providers then use this information to create messages and reports for the website owner and to offer additional services regarding activity on websites and the use of the internet in general.

Service providers may transmit certain data to third parties where the law so requires or where these third parties process information on their behalf.

Service providers do not connect your IP address with any other data that they hold. You can prohibit the storing of cookies by changing the settings in your internet browser but this option may constrain some functions of our website.

By using and browsing this website you agree that web analytics service providers may process your personal data in line with this policy for the purposes described herein.

Addition

Daramis Management can modify this strategy or change, modify or prevent access to this website or the content of this website at any time without any prior notification, or upon a notification. The effective date of this strategy is specified above for your information. Should Daramis Management decide to change this strategy and the change results in fundamental and unfavourable changes in the manner in which Daramis Management collects or processes your personal data disclosed to us through this website, it will post a notification of such changes on this website.

Rolovat nahoru