Vážení klienti, dle aktuálního nařízení vlády máme zavřené Klientské centrum Daramis v ulici Jankovcova 14/1595, Praha 7 na dobu neurčitou.
V případě dotazu se obracejte na zelenou linku 800 226 223 nebo nám napište na office@daramis.com. Děkujeme za pochopení.
EN

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(FOR ENGLISH PLEASE SEE BELOW)

ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: a) zákonnost, korektnost a transparentnost; b) účelové omezení; c) minimalizace údajů; d) přesnost; e) omezení uložení; f) integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost). Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme.

Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Daramis Management s.r.o. shromažďuje různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍCÍCH

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje) shromažďujeme za účelem nabídek naší společnosti po dobu 5ti let. Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv odvolat

NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA

Na naší webové stránce sbíráme osobní údaje o potenciálních zákaznících – vyplněním formuláře, dále používáme cookies a sběr dat pro remarketing – více na: Informace o cookies https://policies.google.com/technologies/cookies

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. Sdílíme jen nezbytné osobní údaje s:

FINANČNÍM ÚŘADEM

INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY

Daramis Management s.r.o. osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejich zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

S VAŠÍM SVOLENÍM

Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami (jinými, než je uvedeno výše, například: komerční pojišťovny). V takových případech, pokud to nařizuje zákon, vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoliv neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. Nastanou však případy, kdy budeme muset osobní údaje převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), provedeme náležitá opatření k tomu, aby byly vaše osobní údaje patřičně chráněny. Takové kroky většinou znamenají kontrolu způsobů zabezpečení údajů příjemců.

ÚDAJE O DĚTECH

Všeobecně platí, že osobní údaje o dětech neshromažďujeme.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V případě potřeby uplatnění Vašich práv se obracejte na kontakt viz níže.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

VYMAZÁNÍ INFORMACÍ

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.  Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

ÚPRAVY ZÁSAD

Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Daramis Management s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Praha 7, Holešovice, PSČ 170 00,

IČO:262 05 882, spol. je zapsána do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79631

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:

gdpr@daramis.com

Soubory cookies

Soubory cookies se na těchto stránkách používají způsobem, který nenarušuje soukromí uživatele služeb. Například se používají pro účely měření a výzkumu k určení druhu a objemu využívání internetových stránek. Soubory cookies se mohou rovněž používat v rámci přímého marketingu cíleného na firmy nebo k marketingu vycházejícímu ze seznamů uživatelů či k opětovnému marketingu. Cílem takového marketingu je poskytování informací o aktuálních službách společnosti těm uživatelům, kteří dříve internetové stránky společnosti navštívili. Neshromažďujeme žádné osobní údaje o uživateli, jako např. e-mailové adresy, telefonní čísla nebo čísla kreditních karet.

Soubory cookies neumožňují přístup k úložišti dat na koncovém zařízení (např. pevný disk) ani kopírování dat z něj. Uživatel může používání souborů cookies zablokovat změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči, ale to může způsobit omezení funkčnosti stránek, a proto tuto volbu nedoporučujeme. Uživatel může soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči rovněž kdykoli smazat.

Společnost Daramis Management shromažďuje a zpracovává osobní údaje k následujícím účelům: kontaktování zákazníků, představování produktů a služeb společnosti Daramis Management (včetně cíleného e-mailového marketingu, internetové inzerce a osobních prodejních telefonátů), získávání a zpracovávání zpětné vazby, poskytování vyžádaných informací a poskytování poptaných či objednaných produktů a služeb společnosti Daramis Management.

Uživatelé mohou být vybráni pro účely marketingu s využitím systémů třetích osob (např. Google) na základě seznamů uživatelů. Marketing vycházející ze seznamů uživatelů využívá seznamů vytvořených pomocí uživatelských souborů cookies používaných na těchto stránkách. Reklamní politika uplatňovaná při marketingu vycházejícím ze seznamů uživatelů zahrnuje i Politiku reklamy vycházející ze zájmů (Interest-Based Advertising Policy) společnosti Google Inc., jejíž nejaktuálnější verze je dostupná na stránkách http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 . Uživatelé si mohou v případě potřeby nastavit parametry marketingu vycházejícího ze seznamů uživatelů na stránkách Your Online Choices (Vaše internetové volby): http://www.youronlinechoices.com/fi . Reklamní nastavení marketingových aktivit zajišťovaných společností Google lze spravovat zde: http://google.com/ads/preferences .

Stáhnout poučení k používání Facebook pixel a pokročilému párování

Elementor

Statistické (anonymní), Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme Elementor pro tvorba obsahu. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Statistické (anonymní)

Název
Expirace
trvalé
Funkce
Uchovávat provedené akce na webových stránkách

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
Funkce
Poskytnout různé funkce napříč stránkami

Google reCAPTCHA

Funkční, nezbytně nutné, Marketingové

Užívání

Používáme Google reCAPTCHA pro prevence spamu. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google reCAPTCHA-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
relace
Funkce
Poskytnout ochranu před spamem

Marketingové

Název
Expirace
relace
Funkce
Zjišťovat a filtrovat požadavky od robotů
Název
Expirace
relace
Funkce
Zjišťovat a filtrovat požadavky od robotů
Název
Expirace
trvalé
Funkce
Zjišťovat a filtrovat požadavky od robotů

WeDevs

Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme WeDevs pro vývoj webových stránek. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
relace
Funkce
Uchovávat čas návštěvy

Google Analytics

Statistické, Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme Google Analytics pro statistiky webových stránek. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Analytics-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Statistické

Název
Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat a počítat zobrazení stránek
Název
Expirace
1 den
Funkce
Uchovávat a počítat zobrazení stránek
Název
Expirace
1 minuta
Funkce
Uchovávat jedinečné ID uživatele
Název
Expirace
1 rok
Funkce
Uchovávat a počítat zobrazení stránek

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
relace
Funkce
Poskytnout technický monitoring

WPML

Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme WPML pro správa překladů. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
1 den
Funkce
Uchovávat nastavení jazyka

Google Fonts

Marketingové

Užívání

Používáme Google Fonts pro zobrazení webfontů. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Fonts-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
vyprší okamžitě
Funkce
Získat IP adresu

Google Maps

Marketingové

Užívání

Používáme Google Maps pro zobrazení map. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Maps-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
vyprší okamžitě
Funkce
Získat IP adresu

YouTube

Marketingové, Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme YouTube pro zobrazení videa. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na YouTube-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
relace
Funkce
Uchovávat údaje o poloze
Název
Expirace
relace
Funkce
Ukládat a sledovat interakce
Název
Expirace
8 měsíců
Funkce
Uchovávat uživatelské předvolby

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
6 měsíců
Funkce
Poskytnout odhad šířky pásma

Facebook

Marketingové, Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme Facebook pro zobrazení posledních příspěvků na sociálních sítích a/nebo tlačítek pro sdílení na sociálních sítích. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Facebook-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat poslední návštěvu
Název
Expirace
1 rok
Funkce
Uchovávat podrobnosti o účtu
Název
Expirace
3 měsíce
Funkce
Uchovávat jedinečné ID relace
Název
Expirace
3 měsíce
Funkce
Zajistit zobrazování reklam nebo opětovné cílení
Název
Expirace
90 dní
Funkce
Uchovávat přihlášené uživatele
Název
Expirace
3 měsíce
Funkce
Uchovávat a sledovat návštěvy napříč webovými stránkami
Název
Expirace
2 roky
Funkce
Poskytnout prevenci podvodů
Název
Expirace
30 dní
Funkce
Uchovávat jedinečné ID uživatele
Název
Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat podrobnosti o prohlížeči
Název
Expirace
1 rok
Funkce
Uchovávat podrobnosti o účtu

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
1 týden
Funkce
Získat informace o rozlišení obrazovky
Název
Expirace
90 dní
Funkce
Poskytnout prevenci podvodů
Název
Expirace
relace
Funkce
Uchovávat a sledovat, zda je karta prohlížeče aktivní

LinkedIn

Marketingové, Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme LinkedIn pro zobrazení posledních příspěvků na sociálních sítích a/nebo tlačítek pro sdílení na sociálních sítích. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na LinkedIn-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat podrobnosti o prohlížeči
Název
Expirace
1 měsíc
Funkce
Zajistit zobrazování reklam nebo opětovné cílení
Název
Expirace
3 měsíce
Funkce
Uchovávat podrobnosti o prohlížeči
Název
Expirace
30 dní
Funkce
Zajistit zobrazování reklam nebo opětovné cílení
Název
Expirace
1 den
Funkce
Uchovávat provedené akce na webových stránkách
Název
Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat provedené akce na webových stránkách
Název
Expirace
relace
Funkce
Poskytnout různé funkce napříč stránkami

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
10 let
Funkce
Uchovávat předvolby ochrany osobních údajů
Název
Expirace
relace
Funkce
Poskytnout různé funkce napříč stránkami

Instagram

Marketingové

Užívání

Používáme Instagram pro zobrazení posledních příspěvků na sociálních sítích a/nebo tlačítek pro sdílení na sociálních sítích. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Instagram-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
1 rok
Funkce
Uchovávat frekvenci zobrazování reklam

Complianz

Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme Complianz pro správa souhlasu se soubory cookie. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami. Další informace naleznete na Complianz-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat ID přijatých zásad souborů cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat informace o tom, že byl banner cookie zavřen
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Určit, který banner souborů cookie se má zobrazit
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie

Google Adsense

Marketingové

Užívání

Používáme Google Adsense pro zobrazování reklam. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Adsense-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
trvalé
Funkce
Uchovávat a sledovat konverze
Název
Expirace
trvalé
Funkce
Zajistit zobrazování reklam nebo opětovné cílení

Ostatní

Účel čekající na zjištění

Užívání

Sdílení údajů

Sdílení údajů čeká na zjištění

Účel čekající na zjištění

Název
in-move
Expirace
Funkce
Název
elementor-panel-pos-right
Expirace
Funkce
Název
elementor-panel-size-width
Expirace
Funkce
Název
localTimeZone
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor49
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor924
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor2938
Expirace
Funkce
Název
e_kit-elements-defaults
Expirace
Funkce
Název
WP_PREFERENCES_USER_2
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-j042jylrre
Expirace
Funkce
Název
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expirace
Funkce
Název
wistia
Expirace
Funkce
Název
loglevel
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-fj42vucf99
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Expirace
Funkce
Název
wpr-show-sidebar
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Expirace
Funkce
Název
wpr-hash
Expirace
Funkce
Název
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expirace
Funkce
Název
wp-postpass_78c7824cba5ed0688aacc09f45d6ac5d
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor932
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4083
Expirace
Funkce
Název
/1681560515961/wp-admin/admin.php-elfinder-toolbarhideswp_file_manager
Expirace
Funkce
Název
/1681560515961/wp-admin/admin.php-elfinder-lastdirwp_file_manager
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor1443
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4333
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4335
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4395
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4408
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4436
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4575
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4581
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4607
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4246
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4257
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4263
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor4255
Expirace
Funkce
Název
wp-autosave-1
Expirace
Funkce
Název
cmplz_selected_region
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
acf
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor1440
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor3017
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor5307
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor5318
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor5319
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor5320
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor5321
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor3016
Expirace
Funkce
Název
wpEmojiSettingsSupports
Expirace
Funkce
Název
isReturningVisitor5375
Expirace
Funkce


Analytické údaje o stránkách

Tyto internetové stránky využívají analytické údaje o stránkách – např. služby Google Analytics, což je služba poskytování analytických a statistických údajů o internetových stránkách provozovaná společností Google Inc. (dále jen “Google”). Analýza internetových stránek využívá soubory cookies (textové soubory) k vyhodnocování návštěvnosti, budování publika pro retargeting, propojení s účtem AdWords a sbírání údajů o návštěvnících demografické a zájmové povahy daných internetových stránek. Informace vytvořené těmito soubory cookies (např. IP adresy) se přenášejí a ukládají na straně poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb následně využívají tyto informace k tvorbě zpráv a hlášení pro majitele internetových stránek a k nabízení dalších služeb týkajících se aktivity na internetových stránkách a využívání internetu vůbec.

Poskytovatelé služeb mohou přenášet určité údaje třetím osobám v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy tyto třetí osoby zpracovávají informace jejich jménem.

Poskytovatelé služeb nebudou spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, jež mají v držení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat změnou nastavení svého internetového prohlížeče, ale tato volba může omezit některé funkce našich internetových stránek.

Používáním a procházením těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že poskytovatelé služeb analýzy internetových stránek mohou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s touto politikou pro účely zde popsané.

Doplnění

Společnost Daramis Management může tuto strategii upravit či případně změnit, upravit či znemožnit přístup k těmto stránkám nebo k obsahu těchto stránek kdykoli bez předchozího oznámení nebo případně s ním. Datum účinnosti této strategie je pro vaši informaci uvedeno výše. Rozhodne-li se společnost Daramis Management tuto strategii změnit tak, že to povede k zásadním a nepříznivým změnám ve způsobu, jakým společnost Daramis Management shromažďuje či zpracovává vaše osobní údaje jí sdělené prostřednictvím těchto internetových stránek, umístí oznámení o takových změnách na těchto stránkách.

GDPR PRIVACY NOTICE

INTRODUCTION AND SCOPE OF THE PRIVACY STATEMENT

We process personal data in accordance with the General Data Protection Regulation and on the basis of its main principles: a) legality, correctness and transparency; B) purpose limitation; c) data minimization; d) accuracy; e) storage limitation; f) integrity and confidentiality and we are able to prove this (liability). We retain all data only for the period strictly necessary (hereinafter to be defined). The purpose of this statement is to explain to you how the personal data you provide will be used. Our commitment is to protect your rights and your ability to control your personal data and protect your privacy. In addition, we indicate what personal data we collect, how we use this personal data and the third parties with whom we share it.

Personal data is used by us for various purposes, details can be found below.

PERSONAL DATA COLLECTED

The term “personal data” means any information that relates to you and that identifies you, either on its own or together with other information available to us. Daramis Management s. r. o. collects various types of personal information about you, including the following (as applicable):

PERSONAL DATA ABOUT POTENTIAL CUSTOMERS

We collect your personal data (name, surname, e-mail and contact phone number) for the purpose of offers of our company for a period of 5 years. We process these data based on your consent. You can revoke it at any time.

OUR WEBSITE

On our website we collect personal data about potential customers – by filling out a form, we also use cookies and data collection for remarketing – more on: information about cookies https://policies.google.com/technologies/cookies .

SHARING OF PERSONAL DATA

We treat personal data with care and consider it confidential. We only share necessary personal information with:

BY THE TAX OFFICE

INSTITUTIONS AND ENFORCEMENT AUTHORITIES

Daramis Management s. r. o. they will disclose personal data when required by law or legal process, for the purpose of the administration of justice, to protect important interests, to investigate law enforcement and regulatory authorities, to protect the company’s assets and defend their legal rights, to protect the personal safety of website users or by order of a valid court order or law enforcement authority.

WITH YOUR PERMISSION

We will share personal data with other third parties (other than those mentioned above, for example: commercial insurance companies). In such cases, if required by law, we will first ask you to consent to the sharing of personal data in this way.

PRIVACY POLICY

We are strongly committed to protecting your personal information and to using appropriate technical and organizational security measures to protect against any unauthorized or illegal use and against accidental loss, destruction or damage.

INTERNATIONAL TRANSFER OF PERSONAL DATA

We archive and process personal data in the Czech Republic. However, if we have to transfer personal data outside the European Economic Area (EEA), we will take appropriate measures to ensure that your personal data is properly protected. Such steps usually mean checking the methods of securing the data of the recipients.

DATA ON CHILDREN

In general, we do not collect personal information about children.

YOUR RIGHTS IN RELATION TO PERSONAL DATA

Fair dealing and transparency are important to us. We are honest about what personal data we collect and have put in place a system that allows you to exercise all your rights in relation to the protection of personal data.

If you need to exercise your rights, please contact us see below.

ACCESS TO PERSONAL DATA AND CORRECTIONS

You may write to us at any time to request the personal information we hold about you, to correct certain personal information that you consider incorrect or irrelevant, or to request the erasure or other deletion of your personal information. Upon request, we will update or delete your personal data in accordance with applicable law.

DELETION OF INFORMATION

You can request the deletion of your personal data at any time. We will consider your request and, if necessary, we will comply with the applicable legislation described above.

ADJUSTMENTS TO THE PRINCIPLES

Our organization is committed to the basic principles of privacy and personal data protection. Therefore, we regularly review our privacy statement to make sure that it is free from errors and is clearly visible on our website, contains appropriate information about your rights and about data processing, that it is applied and complies with applicable legislation. From time to time, we may update the privacy statement to reflect new developments and opportunities in relation to the internet and to comply with applicable legislation. We will inform you about any major changes to the privacy statement through a notice on our website, including access to the current version of this statement.

OUR CONTACT DETAILS

Daramis Management s. r. o., based in Jankovcova 1595/14, Praha 7, Holešovice, ZIP code 170 00,

IDN: 262 05 882, company is registered in the commercial register by the Municipal Court in Prague, Section C, number 79631.

If you have any questions about how we use personal information, how we exercise our rights or about the Privacy Statement, please contact:

gdpr@daramis.com

Cookies

Cookies are used on this site in a way that does not violate the privacy of the user of the services. For example, they are used for measurement and research purposes to determine the type and volume of use of websites. Cookies may also be used for direct marketing aimed at companies or for marketing based on user lists or for re-marketing. The purpose of such marketing is to provide information about the company’s current services to those users who previously visited the company’s website. We do not collect any personal information about the user, such as: email addresses, phone numbers or credit card numbers.

Cookies do not allow access to or copying of data on the end device (e.g. hard drive). The user can block the use of cookies by changing the settings in their internet browser, but this may cause a restriction of the functionality of the site, and therefore we do not recommend this option. The user may also delete cookies in his internet browser at any time.

Daramis Management collects and processes personal information for the following purposes: contacting customers, introducing Daramis Management products and services (including targeted email marketing, internet advertising and personal sales calls), obtaining and processing feedback, providing requested information, and providing Daramis Management products and services that have been requested or ordered.

Users may be selected for marketing purposes using third party systems (e.g. Google) based on user lists. Marketing based on user lists uses lists created using user cookies used on this site. The advertising policy applied to user-list marketing also includes Google Inc. ‘ s interest-based advertising policy., the most recent version of which is available on the site http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 . If necessary, users can set parameters for marketing based on user lists on your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/fi . You can manage advertising settings for Google’s marketing activities here: http://google.com/ads/preferences .

Site analytics

This website uses analytical data about the website-e.g. Google Analytics, a service for providing analytical and statistical data about the website operated by Google Inc. (hereinafter referred to as “Google”). Website analytics uses cookies (text files) to evaluate traffic, build retargeting audiences, link to an AdWords account, and collect data about visitors of the demographic and interest nature of the website. The information generated by these cookies (e.g. IP addresses) are transmitted and stored on the part of service providers. These service providers then use this information to create reports and reports to website owners and to offer other services related to website activity and internet usage in general.

Service providers may transfer certain data to third parties where required by law or where such third parties process the information on their behalf.

Service providers will not associate your IP address with any other data in their possession. You can disable the storage of cookies by changing the settings of your Internet browser, but this option may limit some features of our website.

By using and browsing this website, you agree that the website analysis service providers may process your personal data in accordance with this policy for the purposes described herein.

Addition

Daramis Management may modify or alter this strategy, modify or disable access to this site or the content of this site at any time without prior notice or, where applicable, with it. The effective date of this strategy is indicated above for your information. If Daramis Management decides to change this strategy in a way that results in significant and adverse changes to the way Daramis Management collects or processes your personal information communicated to it through this website, Daramis Management will post notices of such changes on this website.